วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เครือข่ายในชุมชน ร่วมส่งเสริมการศึกษา

        19 กรกฎาคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563  มีผู้ใหญ่ใจดีประกอบด้วยท่านสมชาย สุวิบาย ที่ปรึกษานายก อบจ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท่านวิเชียร เอนกลาภ ส.อบจ.อำเภอเสนา เขต 1  ท่านประสิทธิ์ ชื่นอารมณ์ ส.อบจ.อำเภอเสนา เขต 2  มามอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับใช้คัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19  ให้กับ กศน.อำเภอเสนา  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเสนา  กศน.ตำบล 17 แห่ง  รวม 19 เครื่อง  และร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในภาคเรียนที่ 2/2562  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 2/2562 ค่ะ  มีกิจกรรมต่อด้วยการปฐมนิเทศ และการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2563  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาของ อบจ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการสถานศึกษา  มาฝากนะคะ