วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

        27 ธันวาคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563  กิจกรรมประกอบด้วย  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในภาคเรียนที่ 1/2563  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 1/2563  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 (ทดลองให้ครูเจนจิรา กิจเมฆ  ใช้โปรแกรม Kahoot  นักศึกษาให้ความสนใจดี)  และการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ