วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

ศึกษาเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

        กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล ยุคโควิด-19”  โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ

        ระยะที่ 1  7 มีนาคม 2564  จัดอบรมเรื่อง โคก หนอง นา โมเดล  ให้กับ นศ. การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ที่ กศน.ตำบล  

        ระยะที่ 2  14 มีนาคม 2564  พา นศ. ที่เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ระหว่างเดินทางกลับ  ศึกษาโบราณสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  วัดภูเขาทอง  และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ