วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 ครูแหม่มเกษียณแล้วนะคะ

        ตามจริงครูแหม่มจะเกษียณราชการ 1 ตุลาคม 2565  แต่ขอเกษียณก่อนกำหนด 1 ปีค่ะตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2564  เก็บภาพงานเกษียณแบบนิวนอร์มอล ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  ที่ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้จัดให้มาทันทึกไว้ในความทรงจำค่ะ

17 กันยายน 2564  งานเกษียณ  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 กันยายน 2564  งานเกษียณ  ที่ กศน.อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กระเป๋าที่ระลึกเกษียณ  ครูแหม่มตั้งใจสั่งทำเพื่อมอบให้กับเพื่อนร่วมงาน  เครือข่าย  และญาติพี่น้องค่ะ