วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557


เรียนรู้วิทยาศาสตร์
        กศน.อำเภอเสนา ได้จัดโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  โดยทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ชายหาดบางแสน และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2557  เพื่อให้คณะครูและนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริง  ครั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการ  จำนวน 200 คน  เก็บภาพของการเรียนรู้มาฝากค่ะ

        เรียนรู้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ชั้นที่1 ภาพและผลงานนักวิทยาศาสตร์  ชั้นที่2 หุ่นจำลองลูซี่ ยานอวกาศ และมนุษย์อวกาศ  ชั้นที่3 เรื่องของแสง อุโมงค์เงาและเรือนไม้  ชั้นที่4 การผลิตด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการก่อสร้าง  ชั้นที่5ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  ชั้นที่6 ภูมิปัญญาไทย

        เรียนรู้ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ชั้นล่าง การแสดงสัตว์อาศัยบริเวณชายฝั่งที่มีปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง  ปลาในแนวปะการังซึ่งอาศัยอยู่อย่างเกื้อกูลกัน  สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ปลาเศรษฐกิจ ปลาที่มีพิษ ปลาที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร บ่อฉลาม  ชั้นบน การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การประมง  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตในทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล สัตว์ทะเลที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย   และพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย

เรียนรู้ธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ชายหาดบางแสน  

        ที่พักบ้านสวนอรปรียา  สรุปการเรียนรู้  และนันทนาการ  ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น

        เรียนรู้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  นั่งรถรางชมสวนสัตว์ป่าต่างๆ ดอกไม้ ป่าไม้  และชมการแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์ป่า 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น