วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


ก่อนจบหลักสูตรอาเซี่ยนศึกษา
        เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557  คณะครูและที่ปรึกษาของ กศน.อำเภอเสนา จำนวน 18 คน   ได้เข้าร่วมสัมมนาก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา  ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามหลักสูตรจากการที่ได้ศึกษาด้วยตนเองกันมาระยะหนึ่งแล้ว  ที่ภูเขางามพาโนรามารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  จัดโดยสถาบัน กศน.ภาคกลาง  ในครั้งนี้คุณครูสมชาย ปุ่นอุดม กศน.ตำบลบ้านหลวง กศน.อำเภอเสนา  ได้รับเกียรติบัตรศูนย์อาเซียนศึกษาดีเด่น ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น