วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเสนา
        เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเสนา  ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนาบดี  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาคการเกษตร องค์กรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน  โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มาร่วมรับฟังและมอบนโยบายการพัฒนาครั้งนี้ด้วย เก็บภาพมาฝากค่ะ

 
 
 



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น