วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558


ส่งเสริมความรู้ควบคู่คุณธรรม
        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2558 ค่ะ  ประกอบด้วยกิจกรรมประเพณีไหว้ครู  เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการเรียนตามหลักสูตรและสามารถจบได้ตามกำหนด  กิจกรรมทดสอบความรู้พื้นฐาน  เพื่อนำผลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอน  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 206 คนค่ะ  เก็บภาพแต่เริ่มจนเสร็จโครงการมาฝากนะคะ

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น