วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


2 กิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
        5 กรกฎาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 กิจกรรมค่ะ  ได้แก่  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด  เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงโทษ ภัย และวิธีห่างไกลจากยาเสพติด  วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเสนา  และโครงการพัฒนาวิชาการสู่อาเซี่ยนศึกษา  เพื่อฝึกพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  วิทยากรครูชาวฟิลิปปินส์และเหล่าซือจากโรงเรียนประสาทวิทย์ค่ะ  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพทั้งสองกิจกรรมมาฝากนะคะ

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

โครงการพัฒนาวิชาการสู่อาเซี่ยนศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น