วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560


วัดผลประเมินผล  ภาคเรียนที่ 1/2560
        เก็บภาพเล็กๆ น้อยๆ  ของการสอบ N-NET  วันที่ 27 สิงหาคม 2560  สอบปลายภาคเรียน  วันที่ 16-17 กันยายน 2560  สอบ E-Exam  วันที่ 20 กันยายน 2560  ตรวจกระดาษคำตอบ 23 กันยายน 2560  ประกาศผลสอบ  สอบซ่อม  และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า  วันที่ 1 ตุลาคม 2560  มาฝากค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น