วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


รับนโยบายและวางแผนการดำเนินงาน
        เก็บภาพการเข้าร่วมประชุม  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาฝากเล็กๆ น้อยๆ นะคะ

        11 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าร่วมประชุมวางแผนการลงทะเบียนเรียน  และแนวทางการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2560  ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ    

        30 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  ร่วมกันตรวจไขว้เอกสารการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ภาคเรียนที่ 1/2560  (กศน.อำเภอเสนาตรวจไขว้กับ กศน.อำเภอบางซ้าย)  ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ 
  
        13 พฤศจิกายน 2560  เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561  ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น