วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562


จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
        27-30 พฤศจิกายน 2561  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาเลือก และรายวิชาบังคับ (ซ่อม)  ที่ไร่กุสุมารีสอร์ท  จังหวัดสระบุรี  เก็บภาพทำงานบ้าง พักผ่อนบ้างมาฝากนะคะ
  

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น