วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562
        เก็บภาพการสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีนี้มาฝากนะคะ
11 เมษายน 2562  สงกรานต์ที่ สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 เมษายน 2562  สงกรานต์ที่อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

13-15 เมษายน 2562  สงกรานต์ที่อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

19 เมษายน 2562  สงกรานต์ที่ กศน.อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น