วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

 อบรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือการจัดการศึกษา

        20-21 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน. เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เนื้อหาเกี่ยวกับ Google Classroom  และการรายงานผลการเรียนแบบออนไลน์  วิทยากรโดยนายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ช่วยราชการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน.  ที่บ้านป่าริมเขื่อน รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  เก็บภาพมาฝากนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น