วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นี้ กศน.อำเภอเสนาเรามีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาด้วยค่ะ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความดี ช่วยเหลือชุมชนสังคม  โดยให้ทุก กศน.ตำบลเสนอโครงการที่ต้องการทำในชุมชน และให้ช่วยกันพิจารณาเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมและเร่งด่วนค่ะ  มติที่ประชุมได้เลือกโครงการปรับตกแต่งภูมิทัศน์วัดกลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตความรับผิดชอบของครูปุ่น (ครูสมชาย ปุ่นอุดม) ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ขอความช่วยเหลือมาให้ กศน.อำเภอเสนา ไปช่วยปรับตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมต้อนรับนายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะเดินทางมาทำพิธียกเสาเอกเสาโทอุโบสถหลังใหม่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ค่ะ
     ได้แบ่งคณะครูและนักศึกษาผลัดเปลี่ยนกันไปทำกิจกรรมที่วัด ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2556  ครูแหม่มก็แวะไปช่วยเขาปลูกต้นไม้มา 2 ต้นค่ะ มีต้นไทรและต้นอะรูมิไร้ (ต้นอะไรมิรู้... ฮิๆ) ซึ่งภาพรวมเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่ายค่ะ เก็บภาพจิตอาสาครั้งนี้มาฝากด้วยนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น