วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


เติมเต็มความรู้สู่ N-NET  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภอเสนา ได้จัดโครงการเติมเต็มความรู้สู่ N-NET ค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษา จำนวน 83 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 80 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 109 คน เพื่อเพิ่มเติมความรู้เนื้อหาที่สำคัญๆ ในรายวิชาภาษาไทย (โดยอาจารย์ศิขรินทร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) วิทยาศาสตร์ (โดยอาจารย์เนาวรัตน์  จากโรงเรียนเซนจอห์นบัปติส) คณิตศาสตร์ (โดยอาจารย์หนึ่งฤทัย จากโรงเรียนเซนจอห์นบัปติส) และภาษาอังกฤษ (โดยอาจารย์กิตต์นที  จากโรงเรียนราษฏร์บำรุงศิลป์) และพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ค่ะ เก็บภาพมาฝากนะคะ      
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น