วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556สอบ N-NET สอบปลายภาค สอบซ่อม 2/2555
     กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โดยเริ่มด้วยการสอบ N-NET วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 10 ห้องค่ะ แยกเป็นระดับประถมศึกษา 3 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ห้อง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ห้อง  เมื่อวันที่ 9 และ 10 มีนาคม 2556 สอบปลายภาคเรียนนักศึกษาทั้ง 3 ระดับ จำนวน 22 ห้องทั้งสองวันค่ะ  ท่าน ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วยนะคะ และจะทำการสอบซ่อมรายวิชาบังคับ ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ค่ะ  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนามสอบและคณะกรรมการควบคุมห้องสอบจากเครือข่ายโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เช่นเคยค่ะ ส่วนกรรมการทำหน้าที่กองกลางเป็นบุคลากรของ กศน.อำเภอเสนาค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้การสอบครั้งนี้สำเร็จด้วยดีนะคะ  เก็บภาพการสอบบางส่วนมาฝากค่ะ   

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น