วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


กศน.อำเภอเสนาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

        กศน.อำเภอเสนาเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556  ได้จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,110 คน  โดยมีครูอาสาสมัครฯ  ครู กศน.ตำบล  ครู ศรช.  และครูประจำกลุ่ม จัดการเรียนรู้กระจายอยู่เต็มพื้นที่ทั้ง 17 ตำบล รวม 18 กลุ่ม  ดังนี้ค่ะ
 

        ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และครูที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้ของ กศน.อำเภอเสนา จำนวน 13 คน  เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556  เก็บภาพมาฝากนะคะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น