วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนาหมดวาระ
        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  กศน.อำเภอเสนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา  โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 10:00 น. วาระการประชุมประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ 2556 การจัดหาทุนพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา และการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุดปัจจุบันหมดวาระ  ปิดประชุมเวลา 12:00 น.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น