วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556


จัดทำเครื่องมือวัดผลการเรียน
        กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือวัดผลการเรียน  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556  ที่โรงแรมบ้านสวนฝน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  มีบุคลากรจากทุก กศน.อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ  เพื่อคัดเลือก ตรวจทาน และจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก และแบบทดสอบซ่อมรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เก็บภาพมาฝากค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น