วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557


หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้
        เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 1  ที่ห้องประชุมวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  วิทยากรโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ


 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น