วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557


มอบเกียรติบัตร ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
        23 พฤศจิกายน 2557  กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  จำนวน 18 คน  ที่แต่ละ กศน.ตำบลได้คัดเลือกมา  และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต  โดยผู้อำนวยการพานิช ศรีงาม  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  โดยครูวันดี วรรณธนะ  และปรับพื้นฐานการเรียนรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  วิทยากรโดยคุณวินัย บุญรอด  เก็บภาพกิจกรรมบางส่วนมาฝากค่ะ 


 
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น