วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558


ลานดนตรีเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
        วันที่ 11 มกราคม 2558  กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โครงการลานดนตรีเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  จำนวน 255 คน  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและดนตรีจากค่ายอดิศร ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดสระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษารู้และตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมหลักของคนไทยผ่านสุนทรียภาพทางดนตรี  เก็บภาพความสนุกสนานมาฝากค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น