วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558


พัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2557
        ในภาคเรียนที่ 2/2557  กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอน  ให้กับบุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เรื่องการสร้างเว็บไซต์ กศน.ตำบล  สำหรับครู กศน.ตำบลใช้เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและข่าวสารข้อมูลให้กับนักศึกษา  และเรื่องการทำโครงงาน  เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะวิธีสอนแบบโครงงาน  เก็บภาพของการอบรมมาฝากค่ะ

        วันที่ 2 ธันวาคม 2557  อบรมการสร้างเว็บไซต์ กศน.ตำบล  วิทยากรโดยคุณธนารักษ์ ม่วงเกษม  จาก กศน.อำเภอบางบาล  คุณฉันทนา ทรงหมู่  และครูพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่  จาก กศน.อำเภอเสนา  เป็นผู้ช่วยวิทยากรค่ะ

        วันที่ 24 ธันวาคม 2557  อบรมการทำโครงงาน  วิทยากรโดยครูวันทนา จะระ  และคณะ  จาก กศน.อำเภอวังน้อยค่ะ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น