วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


วัน กศน. 2558
        8 กันยายน 2558  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในงานประกอบด้วย  

        พิธีมอบรางวัลให้กับบุคคล  สถานศึกษา  และเครือข่ายที่จัด ส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน  ปีนี้ กศน.อำเภอเสนาได้รับรางวัลสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ดีเด่น  กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น  ผู้อำนวยการสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ ฝ่ายงานการศึกษาต่อเนื่องดีเด่น  ฝ่ายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานรองชนะเลิศอันดับที่ ครู กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น  ศิษย์เก่าดีเด่น  เครือข่ายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น  และเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านหลวงดีเด่นค่ะ 
        ภายในงานจัดแสดงผลงานการส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมการอ่าน  และโครงงานของนักศึกษาทั้ง 16 อำเภอ  กศน.อำเภอเสนาได้นำโครงงานโคมไฟจากวัสดุเหลือใช้  โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากดิน  และโครงงานเตาชีวมวลที่ชนะจากการประกวดโครงงานของนักศึกษาไปจัดแดสงค่ะ    
        ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มศูนย์ค่ะ  ได้แก่กลุ่มบ้านแพน  กลุ่มพุทธรักษา  กลุ่ม PBB  และกลุ่มบ้านราชเรือหลวง  เก็บภาพมาฝากนะคะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น