วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558


สอบภาคเรียนที่1/2558
        ภาคเรียนที่ 1/2558  กศน.อำเภอเสนาวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งครั้งนี้สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนทำให้สถานที่สำหรับกรรมการกลางไม่ค่อยเรียบร้อย  เก็บภาพมาฝากตามลำดับดังนี้ค่ะ

16 สิงหาคม 2558  สอบ N-NET  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

17 กันยายน 2558  จัดเตรียมข้อสอบปลายภาคเรียน
ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ กศน.อำเภอเสนา

19-20 กันยายน 2558  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

26 กันยายน 2558  ตรวจกระดาษคำตอบ  ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง

16 สิงหาคม 2558  สอบ E-Exam  ที่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น