วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559จิตอาสาอนุรักษ์ระบบนิเวศ
        20-21 กุมภาพันธ์ 2559  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ระบบนิเวศ  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกป่าชายเลนที่บ้านคลองโคน  เรียนรู้ที่ตลาดน้ำอัมพวา  แข่งขันกีฬาทางน้ำที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท  และเรียนรู้ที่ดอนหอยหลอด  เก็บภาพความสนุกสนานของครูและนักศึกษามาฝากค่ะ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น