วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559


สัปดาห์สุดท้ายกับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
        6 มีนาคม 2559  เป็นวันสุดท้ายในการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2/2558  กศน.อำเภอเสนาจึงจัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  1. เพื่อให้นักศึกษาแต่ละ กศน.ตำบล  ได้นำผลงานที่เกิดจากการคิด  การทำตลอดภาคเรียนมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  2. เพื่อแนะแนวความรู้ด้านอาชีพ และทดสอบความสามารถก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผลการประกวดโครงงานรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลบางนมโค  รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลสามกอ  รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลเจ้าเจ็ดค่ะ  เก็บภาพการแนะแนวและผลงานของนักศึกษามาฝากนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น