วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559


บูรณาการ 4 งานในวันเดียว
        5 มิถุนายน 2559  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและแนะแนวการเรียนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559  กิจกรรมประกอบด้วยพิธีไหว้ครู  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  ระดับชั้นละ 3 รางวัล  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  กศน.ตำบลละ 1 รางวัล  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2559  เลือกตั้งประธานองค์กรนักศึกษาและคณะทำงานระดับอำเภอจากประธานองค์กรนักศึกษาระดับตำบล จำนวน 18 คน  ที่ กศน.อำเภอเสนา  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 233 คน  เก็บภาพมาฝากค่ะ


 
 

สรุปจำนวนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น