วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา
             17-20 มกราคม 2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  เก็บภาพมาฝากตามนี้ค่ะ

ท่าน ผอ.วรวิทย์  ให้ความรู้เรื่องศาสตร์ของพระราชา  ที่ กศน.อำเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ  ที่ตั้งอำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง  ที่ตั้งตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อการฝึกอบรมวิชาขีพให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี  และกำลังจะออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำ  มีงานเกี่ยวกับเกษตรกรรม  สวนป่า  เลี้ยงสัตว์  การทำบ้านดิน

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่ตั้งตำบลแหลมผักเบี้ย  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย  น้ำเสีย  และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีทางธรรมชาติ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวรรณ  เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปัจจุบันยังคงซึ่งไว้เขตพระราชฐาน  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นค่ายพระรามหก  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด)  เพื่อใช้ในการฝึกรบสนับสนุนทางอากาศ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรธร  ที่ตั้งอำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

วัดห้วยมงคล   ที่ตั้งตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนด้วยโครงการต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผสกนิกรได้มีฐานะดีขึ้น  ประชาชนมีสุขกันทั่วหน้า  ทรงอุปถัมภ์วัดห้วยมงคลไว้ให้เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับชาวบ้าน

อุทยานราชภักดิ์  ที่ตั้งอำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่พ่อขุนรามคำแหง  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เพลินวาน  ที่ตั้งอำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมความสุข โดยรวบรวมเรื่องราวมากมายในอดีตไว้  เพื่อให้ความทรงจำดี ๆ  ของวันวานย้อนคืนกลับมาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้คนยุคหลัง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น