วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


สอบ E-Exam  2/2559
        นักศึกษาที่ขาดสอบ N-NET  และได้แจ้งความประสงค์จะเข้าสอบ E-Exam  กำหนดสอบในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560  เริ่มสอบเวลา 09.00 น.  ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้นบน)  แต่งกายชุดนักศึกษา  เตรียมอุปกรณ์การสอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชนไปด้วย  ดังรายชื่อต่อไปนี้ค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น