วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560


รับการนิเทศจากกลุ่มลุ่มเจ้าพระยา
               24 พฤษภาคม 2560  กลุ่มศูนย์ลุ่มเจ้าพระยามานิเทศงานการศึกษานอกโรงเรียน  ที่ กศน.อำเภอเสนา  ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นปี 2560  ได้แก่ศูนย์ดิจิทอลชุมชน  ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต  แผนการเรียนรู้รายบุคคล  การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  และการส่งเสริมการอ่าน  คณะนิเทศประกอบด้วย ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนนทบุรี  ผอ.กศน.อำเภอบางบัวทอง  ศน.จังหวัดนนทบุรี  และ ศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ  เก็บภาพบรรยากาศการนิเทศครั้งนี้มาฝากนะคะ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น