วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560


เข้าวัดฝึกปฏิบัติธรรม
               10-11 มิถุนายน  2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 1/2560  ที่วัดเกาะแก้ว  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อให้คณะครูและนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีและฝึกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ฐานะของแต่ละคน  ซึ่งวัดนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งทัพพระยาตากก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ    

 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น