วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


แนวทางการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ
        3-5 กรกฎาคม 2561  ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ  ประจำปีงบประมาณ 2561  ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ประกอบด้วย  กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กศน.จังหวัดนนทบุรี   กศน.จังหวัดปทุมธานี  และ  กศน.จังหวัดสระบุรี  ที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายกต่ะ  เก็บบรรยากาศของการอบรมมาฝากนะคะ 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น