วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


ประกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ
        5-6 กรกฎาคม 2561  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาต่อเนื่อง  การศึกษาตามอัธยาศัย  งานการเงิน  และงานพัสดุ  ที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  เก็บภาพมาฝากค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น