วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561


เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
        8 กรกฎาคม 2561  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  โดยคณะครูและนักศึกษาได้แบ่งเป็น 4 กลุ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ  ฐานการเรียนรู้การผลิตถ่านไบโอชาร์  ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์  และฐานการเรียนรู้ผักลอยฟ้า  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ  

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น