วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561


อบรม Digital Literacy
        31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561  เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy ให้กับข้าราชการครูและบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เรียนรู้การสร้างบัญชี G-mail  การสร้างแบบทดสอบออนไลน์  การสร้างแบบเก็บข้อมูลออนไลน์  การประมวลผลแบบสอบถามในรูปแบบชีทและกราฟ  การเผยแพร่แบบฟอร์มไปใช้งาน  การสร้างแบบฟอร์มสำหรับส่งงาน  มีภาพนิดเดียวแต่ก็เก็บมาฝากนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น