วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562


สอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

        ภาคเรียนที่ 1/2562  กศน.อำเภอเสนา  ทำการวัดและประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ค่ะ  25 สิงหาคม 2562  นักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าสอบ N-NET  ที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  4 กันยายน 2562  นักศึกษาที่พลาดสอบ N-NET  เข้าสอบ E-Exam  ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา   21-22 กันยายน 2562  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  27 กันยายน 2562  ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบซ่อมด้วยระบบออนไลน์  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  28 กันยายน 2562  คณะครูไปตรวจกระดาษคำตอบที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง  จังหวัดราชบุรี  ตุลาคม 2562  นักศึกษาที่สอบปลายภาคไม่ผ่าน  สอบซ่อมโดยใช้แบบทดสอบแบบออนไลน์  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ
  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น