วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562


เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจากผู้เกษียณ และแสดงมุทิตาจิตปี 2562
        16-18 กันยายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ดิโอเชียน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เก็บภาพมาฝากตามนี้ค่ะ 

        16 กันยายน 2562  รองเลขาธิการ กศน. ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์  เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม  มอบรางวัลบุคลากร กศน.ดีเด่นประจำปี 2562  และบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารและจัดการศึกษา กศน.ในยุค 4.0  ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงมุทิตาจิตต่อท่านในโอกาสเกษียณ  นายนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมา  แนะแนวการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี เพื่อการบริหารและการจัดกิจกรรม กศน. 4.0 
        17 กันยายน 2562  ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอโนนไทย  กศน.ต้นแบบด้านการบริหารและการจัดกิจกรรม กศน.  ในภาคค่ำมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  และมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่เกษีนณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน  ผอ.กศน.อำเภอที่สอบเลื่อนตำแหน่งเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด  จำนวน 3 ท่าน
        18 กันยายน 2562  ผอ.กศน.อำเภอโนนไทย ดร.จุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก และคณะ  ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารและออกแบบกิจกรรม กศน. เพื่อสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน/สังคม  ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงมุทิตาจิตต่อท่านในโอกาสเกษียณ  ผอ.พานิช ศรีงาม  และ ผอ.ธีรภัทร อินทร์ศวร  แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน
        30 กันยายน 2562  บุคลากร กศน.อำเภอเสนา  แสดงมุทิตาจิตให้ ผอ.กรวุฒิ เกิดนาวี  ผอ.กศน.อำเภอเสนา  ในโอกาสเกษียณ    
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น