วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

วัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2563

        เก็บภาพการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2563  ของ กศน.อำเภอเสนา  มาฝากดังนี้ค่ะ

7 มีนาคม 2564  สอบ N-NET ที่สนามโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

22 มีนาคม 2564  สอบ E-Exam ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

3-4 เมษายน 2564  สอบปลายภาคเรียน ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

8 เมษายน 2564  ตรวจกระดาษคำตอบ ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง

17-18 เมษายน 2564  สอบซ่อมแบบออนไลน์ ที่สนามสอบ กศน.ตำบล

19 เมษายน 2564  รายงานข้อมูลผู้จบหลักสูตรระดับ ม.ปลาย

30 เมษายน 2564  รายงานข้อมูลผู้จบหลักสูตรระดับประถมศึกษา  และระดับ ม.ต้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น