วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

รวมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ

        30 มีนาคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เพื่อพานักศึกษาไปร่วมงานมหกรรมเพิ่มทักษะทางวิชาการ  จัดแสดงผลงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมาย  เป็นตัวแทนกลุ่มศูนย์บ้านแพนประกวดเต้น Cover  และรดน้ำขอพรผู้บริหาร  ที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านแป้ง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากนะค


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น