วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559


วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2559
        เมื่อปลายภาคเรียนที่ 1/2559  กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้  21 สิงหาคม 2559  สอบ N-NET  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  6 กันยายน 2559  สอบ E-Exam  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  17-18 กัยายน 2559  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  9 ตุลาคม 2559  สอบซ่อม  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากค่ะ

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น