วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


แผนการเรียนรู้รายบุคคล
        27-30 กันยายน 2559  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ให้กับบุคลากรทุกคนจาก 16 กศน.อำเภอในสังกัด  เก็บภาพอย่างละเล็กอย่างละน้อยตลอดการอบรมมาฝากค่ะ


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น